வெள்ளி, 8 பிப்ரவரி, 2013

வெயில் விளையாட்டு

வெயில் விளையாட்டு
----------------------------------------சுள்ளுன்னு உறைக்கும்சில்லுன்னு வேர்க்கும்கபடியோ கிட்டியோகை, கால் பந்தோவெயிலில் விளையாடிவேர்த்து விறுவிறுத்துகுளத்தில் மூழ்கிகுளித்து எழுந்தால்வெயிலின் அருமை


பசியில் தெரியும்---------------------------நாகேந்திர பாரதி

2 கருத்துகள்: