செவ்வாய், 5 பிப்ரவரி, 2013

வயலும் வாழ்வும்

வயலும் வாழ்வும்
----------------------------------கண்மாய்க் கரையைஉசத்துவதில் ஆகட்டும்யூரியா , பாஸ்பேட்டைதூவுவதில் ஆகட்டும்கூட்டுறவுக் கடனைஅடைப்பதில் ஆகட்டும்குளமும் வயலுமாய்க்கூடிய சனத்தைசாதியும் சமயமும்பிரிக்கப் பார்க்கும்---------------------------------நாகேந்திர பாரதி

1 கருத்து: