சனி, 23 பிப்ரவரி, 2013

வெடிச் சத்தம்

வெடிச் சத்தம்
------------------------வெடிச் சத்தத்தில்விறைத்துப் பறக்கும்பறவைகள் பார்க்கவேநெஞ்சு பதைக்குதேவெடித்துச் சிதறிவிழுந்து சிதைந்துரத்தமும் சதையுமாம்எத்தனை உடல்கள்வன்முறை ஆட்டம்ஓய்வது எப்போது----------------------------------நாகேந்திர பாரதி
3 கருத்துகள்: