ஞாயிறு, 3 பிப்ரவரி, 2013

காலக் கணக்கு

காலக் கணக்கு
--------------------------------கூட்டல் கணக்குகழித்தல் ஆகும்வயதும் கூடிஇளமை கழியும்பெருக்கல் கணக்குவகுத்தல் ஆகும்தளர்வும் பெருகிஉணர்வை வகுக்கும்காலம் மாறும்கணக்கும் மாறும்----------------------------- நாகேந்திர பாரதி

1 கருத்து: