புதன், 9 ஜனவரி, 2013

'எங்கிருந்தாலும் வாழ்க '

'எங்கிருந்தாலும் வாழ்க '
------------------------------------------------நேற்றிருந்த காலம்நெஞ்சிலே நிழலாடும்பூத்திருந்த காதல்புன்னகை உறவாடும்காத்திருந்த காலம்கண்ணீரில் கழிந்தாலும்சேர்த்திருந்த உறவுக்குசெலவாக உயிர் போகும்'எங்கிருந்தாலும் வாழ்க''நெஞ்சில் ஓர் ஆலயம்'--------------------------------------நாகேந்திர பாரதி


கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக