ஞாயிறு, 6 ஜனவரி, 2013

காதல் கதை

காதல் கதை
-------------------------------அந்தக் கோபத்தில் ஒருகுறும்பு இருக்கும்அந்தக் குறும்பில் ஒருகொஞ்சல் இருக்கும்அந்தப் கொஞ்சலில் ஒருகாதல் இருக்கும்அந்தக் காதலில் ஒருகலக்கம் இருக்கும்அந்தக் கலக்கத்தில்ஒரு கதை இருக்கும்-------------------------------நாகேந்திர பாரதி
கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக