செவ்வாய், 15 ஜனவரி, 2013

நன்றித் திருவிழா

நன்றித் திருவிழா




-----------------------------------



மழைக்கு நன்றி



மாட்டுக்கு நன்றி



நிலத்திற்கு நன்றி



நெல்லுக்கு நன்றி



கதிருக்கு நன்றி



கரும்புக்கு நன்றி



விளை நிலங்கள் எல்லாம்



வீடுகளாய் ஆன பின்பு



நன்றி சொல்ல



நாதி இருக்குமா



------------------------------நாகேந்திர பாரதி





கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக