செவ்வாய், 15 ஜனவரி, 2013

நன்றித் திருவிழா

நன்றித் திருவிழா
-----------------------------------மழைக்கு நன்றிமாட்டுக்கு நன்றிநிலத்திற்கு நன்றிநெல்லுக்கு நன்றிகதிருக்கு நன்றிகரும்புக்கு நன்றிவிளை நிலங்கள் எல்லாம்வீடுகளாய் ஆன பின்புநன்றி சொல்லநாதி இருக்குமா------------------------------நாகேந்திர பாரதி

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக