ஞாயிறு, 13 ஜனவரி, 2013

காதல் பாதை

காதல் பாதை
---------------------------பேச்சும் சிரிப்பும்பிரிவும் சேர்தலும்மூச்சும் முடிவும்முன்னும் பின்னும்வாழ்க்கைப் பாதையின்வழித் தடங்கள்காதல் பாதைக்குபார்வை போதும்கண்கள் போதும்கண்ணீர் போதும்-----------------------------------நாகேந்திர பாரதி
1 கருத்து:


  1. வணக்கம்!

    பொங்கும் தமிழ்ச்சுவையைப் பொங்கல் திருநன்னாள்
    எங்கும் அளிக்கட்டும் ஈந்து!

    பதிலளிநீக்கு