வியாழன், 10 ஜனவரி, 2013

என்னென்ன ஆச்சு

என்னென்ன ஆச்சு
-----------------------------------உருண்டு புரண்டுவந்தாச்சுபடிச்சு மறந்துபோயாச்சுஎழுதிக் கிழிச்சுஇருந்தாச்சுவளைஞ்சு நெளிஞ்சுநின்னாச்சுஇருந்து இறந்துமண்ணாச்சு----------------------------நாகேந்திர பாரதி


1 கருத்து: