வியாழன், 3 ஜனவரி, 2013

குழந்தை உள்ளம்

குழந்தை உள்ளம்
--------------------------------'யாரையும் திட்டக் கூடாது'என்று சொல்லிதிட்டும் போதும்'யாரையும் அடிக்கக் கூடாது'என்று சொல்லிஅடிக்கும் போதும்சொன்னதைச் செய்யாதஅம்மாவைப் பார்த்துகுழம்பிப் போகும்குழந்தை உள்ளம்-------------------------நாகேந்திர பாரதி

1 கருத்து: