வியாழன், 6 டிசம்பர், 2012

கண்ணிழந்த பாடகன்

கண்ணிழந்த பாடகன்




---------------------------------------



ஓரணா பாட்டு புத்தகம்



வாங்கிச் சேத்தான்



ஊராட்சி வானொலியை



உத்துக் கேட்டான்



பாடப் புத்தகத்துள்ளும்



பாட்டுப் புத்தகம்



காய்ச்சல் வந்து



கண்ணு போனது



பஸ் ஸ்டாண்டில்



பாடகன் ஆனான்



----------------------------------நாகேந்திர பாரதி






1 கருத்து: