ஞாயிறு, 16 டிசம்பர், 2012

'ஒரே பாடல் உன்னை அழைக்கும் '

'ஒரே பாடல் உன்னை அழைக்கும் '




---------------------------------------------------------------



கண்கள் வெறிக்கும்



காதல் தெறிக்கும்



முடிந்த காதலுக்கு



முடிவுரை எழுதும்



சோகப் பாடலின்



வேகம் தாங்காமல்



ஓடும் காதலியின்



உணர்ச்சி முடிவு



'ஒரே பாடல் உன்னை அழைக்கும்'



'எங்கிருந்தோ வந்தாள் '



-----------------------------நாகேந்திர பாரதி





1 கருத்து: