வெள்ளி, 27 ஜூலை, 2012

படுத்துக் கிடக்கும் பாதை

படுத்துக் கிடக்கும் பாதை


---------------------------------------------

வெயிலில் வெளுத்து

மழையில் கறுத்து

கல்லும் மண்ணும்

கலந்து அடித்து

வெளியில் தடித்து

உள்ளே வெடித்து

மரமும் மனிதரும்

காரும் சேறும்

தாங்கிப் பொறுத்துத்

தூங்கிக் கிடக்கும்

-----------------------------------------நாகேந்திர பாரதிகருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக