வெள்ளி, 20 ஜூலை, 2012

மணிக் கணக்கு


மணிக் கணக்கு

----------------------------

ஒரு மணி நேரக் கிளர்ச்சி

பல மணி நேரத் தளர்ச்சி

ஒரு மணி நேர வேகம்

பல மணி நேர சோகம்

ஒரு மணி நேரச் சத்தம்

பல மணி நேரப் பித்தம்

ஒரு மணி நேர இன்பம்

பல மணி நேரத் துன்பம்

ஒரு மணி நேரம் ஏந்தி

பல மணி நேரம் வாந்தி

----------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக