திங்கள், 9 ஜூலை, 2012

இருட்டுக்குள் வெளிச்சம்

இருட்டுக்குள் வெளிச்சம்


---------------------------------------------------

எத்தனை உலகங்கள்

எத்தனை உயிர்கள்

எத்தனை இன்பங்கள்

எத்தனை துன்பங்கள்

எத்தனை வடிவங்கள்

எத்தனை வண்ணங்கள்

எத்தனை கருத்துக்கள்

எத்தனை காலங்கள்

இருட்டுக்குள் வெளிச்சமாய்

எல்லையில்லா வானம்

--------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி


கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக