செவ்வாய், 12 ஜூன், 2012

காலத்தின் கண்ணீர்

காலத்தின் கண்ணீர்

------------------------------

பார்வையில் விருப்பம் வைத்து

பதிலினில் குறும்பு வைத்து

சேர்கையில் சிரிப்பு வைத்து

செல்கையில் அழுகை வைத்து

மாலையில் மயக்கம் வைத்து

காலையில் தயக்கம் வைத்து

வருகையில் வாடை வைத்து


பிரிகையில் கோடை வைத்து

காதலில் சோகம் வைத்து

காலத்தில் கண்ணீர் வைக்கும்

----------------------------------நாகேந்திர பாரதி

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக