சனி, 28 ஏப்ரல், 2012

மௌனங்கள் பேசும்

மௌனங்கள் பேசும்


------------------------------------

அந்தந்த வயதில்

அந்தந்த உணர்ச்சிகள்

அவனுக்கு ஒரு அவள்

அவளுக்கு ஒரு அவன்

காலங்கள் மாறிப் போகும்

கனவுகள் ஆறிப் போகும்

கணவனுக்கு மனைவி ஆகும்

மனைவிக்கு கணவன் ஆகும்

மறுபடி பார்க்கும் நேரம்

மௌனங்கள் பேசிப் போகும்

----------------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக