வெள்ளி, 6 ஏப்ரல், 2012

உள்ளே வெளியே

உள்ளே வெளியே
-----------------------------------
உள்ளே இருந்து
வெளியே வந்து
உள்ளும் புறமும்
உணர்ந்து அறிந்து
இருந்து வருந்தி
இறக்கும் முன்னே
உள்ளுக் குள்ளே
ஒன்றாய்க் கலந்து
உருகிப் பிரிய
பிறவி போகும்
----------------------------------நாகேந்திர பாரதி

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக