ஞாயிறு, 22 ஜனவரி, 2012

கலப்பு மணம்

கலப்பு மணம்
--------------------------
மழையின் மணமும்
மண்ணு மணமும்
களையின் மணமும்
நாற்று மணமும்
காய்க்கும் மணமும்
பழுக்கும் மணமும்
நெல்லு மணமும்
படப்பு மணமும்
தூற்றும் மணமும்
அவிக்கும் மணமும்
காயும் மணமும்
அரைக்கும் மணமும்
தவிடு மணமும்
உமியின் மணமும்
அரிசி மணமும்
கொதிக்கும் மணமும்
குழையும் மணமும்
சோறின் மணமும்
ஒன்றில் ஒன்றாய்
கலந்த மணமே
-----------------------------------நாகேந்திர பாரதி

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக