ஞாயிறு, 15 ஜனவரி, 2012

வயதும் வருடமும்

வயதும் வருடமும்
-------------------------------------
ஒவ்வொரு வருடத்திற்கும்
வயது உண்டு
ஒவ்வொரு வயதுக்கும்
உணர்ச்சிகள் உண்டு
ஒவ்வொரு உணர்ச்சிக்கும்
காரியம் உண்டு
ஒவ்வொரு காரியத்திற்கும்
காரணம் உண்டு
இளமை வயதிற்கு
முதுமை வருடத்திற்கு
---------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக