வியாழன், 12 ஜனவரி, 2012

மதுரை மணம்

மதுரை மணம்
-------------------------------
வேகம் மட்டும் அல்ல
வேட்டியும் ஏறும்
அரசியல் மட்டும் அல்ல
சினிமாவும் ஊறும்
நகரம் மட்டும் அல்ல
கிராமமும் சேரும்
அங்கிட்டு மட்டும் அல்ல
இங்கிட்டும் வீரம்
கோயில் மட்டும் அல்ல
குடும்பமும் சாரம்
வெயிலு மட்டும் அல்ல
விருந்தும் காரம்
மல்லிகை மட்டும் அல்ல
இட்டிலியும் கூறும்
-----------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக