செவ்வாய், 10 ஜனவரி, 2012

கருத்துக் கவிஞர்

கருத்துக் கவிஞர்
----------------------------------
கருத்துகள் கனத்து
வார்த்தைகள் சிறுத்தால்
கவிஞர்
வார்த்தைகள் கனத்து
கருத்துகள் சிறுத்தால்
பேச்சாளர்
பேச்சாளர் பலர்
கவிஞர் சிலர்
----------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக