வியாழன், 5 ஜனவரி, 2012

மலரும் காதல்

மலரும் காதல்
-------------------------------
பார்த்துப் பார்த்து
மயங்கி நின்று
பேசப் பேசத்
தயங்கி நின்று
சிரித்துச் சிரித்துச்
சேர்ந்த பின்பு
தொட்டுத் தொட்டுத்
தொடர்ந்த பின்பு
மொட்டு விட்டு
மலரும் காதல்
--------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக