சனி, 30 ஜூலை, 2011

காதலின் தாய்மை

காதலின் தாய்மை
------------------------------------
காதலின் கண்ணீரில்
கருணை கசியும்
காதலின் சிரிப்பில்
உரிமை ஒலிக்கும்
காதலின் பேச்சில்
கவர்ச்சி தெறிக்கும்
காதலின் கோபத்தில்
காரணம் இருக்கும்
காதலின் தூய்மையில்
தாய்மை விளங்கும்
--------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக