புதன், 8 ஜூன், 2011

எல்லைக் கோடு

எல்லைக் கோடு
----------------------------
காட்டுக்குள் புகுந்து
கரடி புலியை எல்லாம் 
வேட்டையாடிச் செல்லும்
விஷமத் தனத்தாலே
வெஞ்சினம் கொண்ட
விலங்குக் கூட்டம்
நாட்டுக்குள் புகுந்து
நடமாடத் தொடங்கும்
எல்லையைத் தாண்டினால் 
தொல்லை தானே
------------------------------------------------நாகேந்திர பாரதிகருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக