வியாழன், 19 மே, 2011

பெரிசுகளும் சிறுசுகளும்

பெரிசுகளும் சிறுசுகளும்
---------------------------------------
இந்தக் காலப் பெருசுகளும்
அந்தக் காலச் சிறுசுகள்தான்
அப்பா அம்மாக்களும்
தாத்தா பாட்டிகளும்
ஊட்டி வளர்த்த
ஒண்ணரைச்    சாண்கள்தான்
கூட்டிக் கழித்த
கால ஓட்டம்
கொண்டு போய்விட்ட
குட்டிக் குழந்தைகள் தான்
------------------------------------நாகேந்திர பாரதிகருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக