வியாழன், 5 மே, 2011

சேதி சொல்லும் செங்கல்

சேதி சொல்லும் செங்கல்
-------------------------------------
செங்கல்லும் மண்ணும்
சிமெண்டும்   கம்பியும்தான்
சேர்த்து வைத்திருக்கும்
சேதிகள் ஏராளம்
பாப்பாக்கள் பிறப்பு
பாட்டிகள் இறப்பு
அழுகை சிரிப்பு
அச்சம் வெறுப்பு
சுவருக்கும் காதுண்டு
சேமிக்க செங்கல்லுண்டு
-------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக