வியாழன், 17 மார்ச், 2011

உள்ளும் புறமும்

உள்ளும் புறமும்
--------------------------
பயில்வான் தோற்றம்
பயந்த மனசு
ஒல்லிப் பிச்சான்
உருக்கு மனசு
செவத்தப் பொண்ணு
செருக்கு மனசு
கருத்தப் பொண்ணு
கருணை மனசு
அகத்தின் அழகு
முகத்தில் தெரியாது
----------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

2 கருத்துகள்: