திங்கள், 14 மார்ச், 2011

தேர்தல் நேரம்

தேர்தல் நேரம்
------------------------
ஒவ்வொரு மதத்திற்கும்
ஒவ்வொரு சங்கம்
ஒவ்வொரு சாதிக்கும்
ஒவ்வொரு சங்கம்
ஒவ்வொரு சங்கத்திற்கும்
ஒவ்வொரு சீட்டு
ஒவ்வொரு சீட்டுக்கும்
ஒவ்வொரு பேரம்
படியும் பேரம்
முடியும் நேரம்
-------------------------------நாகேந்திர பாரதி

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக