வியாழன், 10 மார்ச், 2011

இதயம் கீறிய பெயர்

இதயம் கீறிய பெயர்
--------------------------------
பள்ளிக்கூட மர பெஞ்சில்
காம்பஸால் கீறிய பெயர்
கத்தாழைச் செடியில்
முள்ளால் கீறிய பெயர்
கோவில் சுவற்றில்
சாக்பீஸால் கீறிய பெயர்
நோட்டுப் புத்தகத்தில்
பேனாவில் கீறிய பெயர்
இதயத்தில் என்றென்றும்
காதலால் கீறிய பெயர்
---------------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

1 கருத்து: