வெள்ளி, 4 மார்ச், 2011

தவிக்கும் குளம்

தவிக்கும் குளம்
----------------------------
எத்தனை மீன்கள்
துள்ளிய இடம்
எத்தனை மலர்கள்
பூத்த இடம்
எத்தனை மக்கள்
குளித்த குளம்
வெடித்துக் கிடக்கும்
வரி வரியாக
தவித்துக் கிடக்கும்
விசும்பின் துளிக்கு
----------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

2 கருத்துகள்: