வியாழன், 17 பிப்ரவரி, 2011

காதல் கஷ்டம்

காதல் கஷ்டம்
--------------------------
பார்த்துச் சிரித்துவிட்டு
முகமா முதுகா என்று
பயந்து கிடக்கும் மனது
பேச்சுக் கொடுத்துவிட்டு
பதிலா முறைப்பா என்று
துடித்துக் கிடக்கும்   இதயம்
கடிதத்தைக் கொடுத்து விட்டு
காயா பழமா என்று
காத்துக்  கிடக்கும் மூச்சு
காதலென்றால் கஷ்டம்தான்
---------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

1 கருத்து: