வியாழன், 20 ஜனவரி, 2011

வீட்டு சபை விரிவாக்கம்

வீட்டு சபை விரிவாக்கம்
--------------------------------------------
கடைக்குப் போய் வரும் பாட்டிக்கு
கூடுதலாக குளிப்பாட்டும் பொறுப்பு
பில்கள் கட்டி  வரும் தாத்தாவுக்கு
தூக்கி வைத்துக் கொள்ளும் பொறுப்பு
வேலை முடித்து வரும் அப்பாவுக்கு
சேர்ந்து விளையாடும் பொறுப்பு
அலுவலகம் விட்டு வரும் அம்மாவுக்கு
பால் ஊட்டும்  பொறுப்பு
பாப்பா பிறந்த வீட்டில்
பொறுப்புகளின் விரிவாக்கம்
-----------------------------------------------------நாகேந்திர பாரதிகருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக