வெள்ளி, 15 அக்டோபர், 2010

கிராமத்து விருந்து

கிராமத்து விருந்து
-----------------------------------
வயக்காட்டில் வெளையாடும்
வெள்ளாட்டுக் குட்டிகளும்
குப்பை மேட்டைக் கிளறும்
கோழிக் குஞ்சுகளும்
கண்மாயில் துள்ளும்
கெண்டை மீன்களும்
விருந்தாளி வந்தால்
வேறிடம் சேரும்
வெத்தலை பாக்கோடு
வயிற்றிலே வேகும்
---------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

1 கருத்து: