வியாழன், 29 ஜூலை, 2010

வைகைப் பாலங்கள்

வைகைப் பாலங்கள்
--------------------------------------
அந்தக் காலக் கீழ்ப்பாலம்
அமுங்கியிருக்கும் தண்ணீரில்
பழுப்பு மண்டபமும்
பாதி மூழ்கியிருக்கும்
புதிய பாலம் வந்து
பழைய மேம்பாலத்தின்
பவிசைக் குறைத்திருக்கும்
வைகையும் சற்றே
வாடிக் கிடக்கிறது
பாலத்தில் புரண்ட
காலம் போய் விட்டதே
----------------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக