ஞாயிறு, 25 ஜூலை, 2010

எங்கே போனார்கள்

எங்கே போனார்கள்
----------------------------------------
இங்கே தானே இருந்தார்கள்
அரிசியில் கல் எடுத்துக் கொண்டு
பல்லாங்குழி ஆடிக் கொண்டு
திண்ணையில் உட்கார்ந்து கொண்டு
தொடர்ந்து பேசிக் கொண்டு
அவ்வப்போது அழுது கொண்டு
அடுப்படியில் இருந்து கொண்டு
கொல்லைக்குப் போய்க் கொண்டு
எங்கே போனார்கள்
இறந்து போனவர்கள்
----------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக