வியாழன், 25 மார்ச், 2010

சிட்டுக் குருவி

சிட்டுக் குருவி
--------------------------------
கூரை வீட்டுக் குள்ளே
கூடு கட்டும்
கோரைப்பாய் நெல்லைக்
கொத்தி ஓடும்
வீடு விட்டு வீடு
எட்டிப் பார்க்கும்
விட்டெறிந்த குழம்பைத்
தொட்டுப் போகும்
நாடு விட்டுப் போன
சிட்டுக் குருவி
--------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

2 கருத்துகள்: