திங்கள், 29 மார்ச், 2010

இளமையும் முதுமையும்

இளமையும்  முதுமையும்
------------------------------------------
ஏதாவது ஒரு வேலை
இருந்தாலே இளமைதான்
சும்மாவே இருந்து
சுகம் கண்டால் முதுமைதான்
கூட்டமாய் இருந்து
குதூகலித்தால் இளமைதான்
தனிமையில் இருந்து
தவித்தாலோ முதுமைதான்
இளமையும் முதுமையும்
இருக்கின்ற இருப்பிலே  
------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

1 கருத்து: