வியாழன், 25 மார்ச், 2010

உறவுகளும் உணர்வுகளும்

உறவுகளும் உணர்வுகளும்
-----------------------------------------
ஒட்டிப் பிறந்த
உறவுகள் சில
கட்டிக் கலந்த
உறவுகள் சில
எட்டிப் பிரிந்த
உறவுகள் சில
துட்டில் தொடர்ந்த
உறவுகள் சில
உறவுகள் சில
உணர்வுகள் பல
----------------------------நாகேந்திர பாரதி

1 கருத்து: