செவ்வாய், 9 மார்ச், 2010

சிலிக்கான் வில்லை

சிலிக்கான் வில்லை
------------------------------------
ஆமாம் இல்லை
என்றொரு எல்லை
அதற்குள் இயங்கும்
சிலிக்கான் வில்லை
வல்லினம் மெல்லினம்
இடையில் கலந்து
வானம் வழியே
வழிந்து இறங்கும்
கணிணிக் கின்று
உலகம் ஒன்று
----------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக