சனி, 19 செப்டம்பர், 2009

ஒத்தையடிப் பாதை

ஒத்தையடிப் பாதை

----------------------

அந்த இடத்தில் அதே

ஒத்தையடிப் பாதை

ஆனால் உருவாக்கிய

கால்களும் தடங்களும் வேறு

கோணல் மாணல்கள்

சற்று வித்தியாசமாய்

சுற்றுச் செடி கொடிகளும்

வேறு விதமாய்

சுமைகளும் வண்டித் தடங்களும்

அதே சோக அழுத்தத்தோடு

------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

------------------------------------------------------------------

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக