வெள்ளி, 14 ஆகஸ்ட், 2009

கிராமக் காலம்

கிராமக் காலம்
--------------------
அது ஒரு காலம்
கிராமக் காலம்
ஆகாயத்தை ரசித்துக் கொண்டு
கண்மாயில் குளித்துக் கொண்டு
கோயிலுக்குப் போய்க் கொண்டு
சைக்கிளில் சுற்றிக் கொண்டு
தெருப் புழுதி ஏற்றிக் கொண்டு
திட்டுக்கள் வாங்கிக் கொண்டு
இளமைக் காலம்
இன்பக் கோலம்
--------------------------நாகேந்திர பாரதி
--------------------------------------------------

1 கருத்து: