திங்கள், 1 ஜூன், 2009

போதையின் பாதை

போதையின் பாதை
----------------------------
போதையின் பாதையில் போகிற பேதை
கோதையின் நினைப்பினில் குழைகிற வாதை
கண்களின் கொக்கியில் மாட்டிய நேரம்
பெண்ணவள் பார்வையில் பிழிந்ததன் சாரம்
வார்த்தையே இன்றி வளர்ந்திட்ட தாகம்
போர்த்திய பார்வையில் பூத்திட்ட மோகம்
எதிரிலே இருந்தால் எண்ணமே இன்பம்
கதியெனக் கிடக்கும் காதலே துன்பம்
பிரிந்தனள் மறந்தனள் பெண்ணவள் துறந்தனள்
சரிந்தவன் மதுவினில் சகலமும் மறந்தனன்
-------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி
--------------------------------------------------------------------------

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக