செவ்வாய், 19 மே, 2009

போரடிக்காத போரடிப்பு

போரடிக்காத போரடிப்பு
-------------------------------
ஒப்படி முடிந்தவுடன் தலைச் சுமையாய் நெற் கதிர்கள்
ஓடிவந்து இறக்கியதும் கட்டாகச் சேர்ந்து விடும்
ஓங்கி அடிக்கையிலே உதிரும் நெல் மணிகள்
கும்பலாகக் கூடும்போது கூடி வரும் பறவையெல்லாம்
வைக்கோல் போரெல்லாம் தனியாக மேடையாகும்
தானிய பண்ட மாற்றி நிலக்கடலை மொச்சை வரும்
கொறித்தபடி வைக்கோலில் சாயும்போது உடல் அரிக்கும்
இருந்தாலும் மேலேறி உட்கார்ந்தால் சுகமேதான்
பறக்கின்ற நெற் தூசி முகமெல்லாம் படர்ந்து விடும்
போரடிக்கா போரடித்து நெல் மூடை சேர்ந்து விடும்
--------------------------------------------- நாகேந்திர பாரதி
--------------------------------------------------------------------------

2 கருத்துகள்: